Varkensstapel

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Het CBS is verplicht de omvang en samenstelling van de veestapel te meten. Voor de rundveestapel en de schapen- en geitenstapel kan het CBS gebruiken maken van de I&R-registraties. Voor het vaststellen van de varkensstapel is de registratie niet geschikt. Daarom voert het CBS ieder jaar dit onderzoek uit. Uw deelname is van groot belang om betrouwbare onderzoeksresultaten voor de landbouw te kunnen samenstellen. Daarom heeft de overheid vanaf 1 juli 2016 het aanleveren van gegevens voor dit onderzoek verplicht gesteld. In deze videoboodschap wordt het belang van de landbouwenquêtes uitgelegd.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Het invullen en opsturen van de digitale vragenlijst werkt het makkelijkst voor u en voor ons. Een korte instructievideo voor de vragenlijst ziet u hieronder.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/d4cb2683445e4c37847a2f95f2c313bb]

Onderzoeksresultaten

Onderaan de pagina heeft het CBS enkele facts en figures van de varkensstapel van vorig jaar voor u op een rijtje gezet.

Meer Resultaten van dit onderzoek. Of raadpleeg hieronder de themapagina: Landbouw.

Samenwerking met landbouworganisaties

In 2016 hebben een aantal landbouworganisaties en het CBS afgesproken om samen te werken aan het statistisch onderzoek onder land- en tuinbouwbedrijven. De afspraken zijn vastgelegd in een Letter of Intent die ook voor het verslagjaar 2020 van kracht is. De landbouworganisaties en het CBS zijn in gesprek over de initiatieven in het kader van de samenwerking.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Downloads

Relevante links

Recente artikelen