© Hollandse Hoogte

Uitgaven Wmo en Jeugdwet

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS verzamelt jaarlijks gegevens over de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en uitgaven in het kader van de Jeugdwet bij gemeenten. Deze cijfers geven onder andere inzicht in de kosten van voorzieningen binnen het sociaal domein, en helpen zowel de rijksoverheid als de gemeenten bij het bepalen van hun beleid. Ook wordt zichtbaar wat de gevolgen zijn van de invoering van het zogenaamde abonnementstarief in 2019 voor de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan. Hier vindt u een overzicht van de complete vragenlijst. 

Deze keer dient u de gegevens aan te leveren over het jaar 2019. De vorig jaar door u aangeleverde gegevens over uitgaven in jaar 2018 zijn vooringevuld. U wordt verzocht om de uitgaven 2018 te controleren en zo nodig aan te passen. De uitgaven worden uitgevraagd voor voorzieningen in uw gemeente. In geval van fusie/splitsing van gemeenten dient de situatie zoals deze bestond in het verslagjaar beschreven te worden.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van het onderzoek worden opgenomen in Statline de online database van het CBS

StatLinetabel Wmo-uitgaven; landelijke cijfers vanaf 2017
StatLinetabel uitgaven Jeugdwet

of als maatwerktabel gepubliceerd op de CBS-website. Zie 'Relevante links' voor de meest actuele publicatie.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen