© Hollandse Hoogte

Tijdelijke Woningen

Specifiek

 1. Welke objecten worden NIET aangemerkt als tijdelijke woningen?
 2. Wat zijn tijdelijke woningen?
 3. Wordt vergunningsvrije (woning)bouw ook als tijdelijke woningen aangemerkt?
 4. Wordt onder tijdelijke vergunningen ook tijdelijke woonunits bedoeld die bij nieuw te bouwen woning geplaatst wordt?
 5. Welke type opdrachtgevers worden onderscheiden?
 6. Waarom het onderzoek?
 7. Waar gaat de vragenlijst over?

Algemeen

 1. Is mijn privacy beschermd?
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 4. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 5. Ik ben de inlogcodes kwijt.
 6. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?