© Hollandse Hoogte

Tijdelijke Woningen

Algemeen

Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
Ik ben de inlogcodes kwijt.

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Kan ik een Engelstalige vragenlijst krijgen?
Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.
Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Lees meer over over Is mijn privacy beschermd?
Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Specifiek

Welke objecten worden NIET aangemerkt als tijdelijke woningen?

•Objecten verplaatsbaar op wielen (bijvoorbeeld stacaravans);
•Vergunningsvrije woningbouw;
•Tijdelijke woonunits die niet verankerd zijn aan de grond (bijvoorbeeld containers).

•Tijdelijke woonunits die bij nieuw te bouwen woning worden geplaatst.

 

Wordt onder tijdelijke vergunningen ook tijdelijke woonunits bedoeld die bij nieuw te bouwen woning geplaatst wordt?

Nee, tijdelijke woonunits worden niet als tijdelijke woningen aangemerkt volgens de door ons gehanteerde definitie.

 

Wordt vergunningsvrije (woning)bouw ook als tijdelijke woningen aangemerkt?

Nee, vergunningsvrije (woning)bouw wordt niet als tijdelijke woningen aangemerkt volgens de door ons gehanteerde definitie.

 

Welke type opdrachtgevers worden onderscheiden?

Opdrachtgever, degene die opdracht heeft gegeven tot het bouwen. De volgende type worden onderscheiden: Overheid of woningcorporatie, Bouwers voor de markt (private partijen en institutionele bellegers) en Overige particuliere opdrachtgevers.

 

Wat zijn tijdelijke woningen?

Onder tijdelijke woningen worden woningen verstaan, gebouwd op een tijdelijke locatie (ontheffing bestemmingsplan) of getoetst aan het bouwbesluit voor tijdelijke woningen.

 

Waar gaat de vragenlijst over?

Onder tijdelijke woningen worden woningen verstaan, gebouwd op een tijdelijke locatie (ontheffing bestemmingsplan) of getoetst aan het bouwbesluit voor tijdelijke woningen. In de vragenlijst zal gevraagd worden voor hoeveel tijdelijke woningen een vergunning is verleend. Ook gaan enkele vragen over kenmerken van de tijdelijke woningen, zoals opdrachtgeverschap.

 

Waarom het onderzoek?

Er is krapte op de Nederlandse woningmarkt. Daarom heeft het kabinet als een van de oplossingen de stimuleringsaanpak Flexwonen opgesteld. Hiermee kan op korte termijn (gedeeltelijk) aan de woningvraag worden voldaan door de bouw van tijdelijke woningen.

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt nu de mogelijkheid om tijdelijke woningen structureel te tellen en heeft het CBS opdracht gegeven hierover informatie op te vragen bij uw gemeente.