© Hollandse Hoogte

Tijdelijke Woningen

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doen onderzoek naar tijdelijke woningen in Nederland. Door druk op de woningmarkt, onder andere door veranderende woonwensen, moeten nieuwe woningen erbij komen. Maar de totstandkoming van nieuwe woningen kost tijd. Zogenoemde spoedzoekers hebben die tijd niet. Vandaar dat BZK de totstandkoming van meer tijdelijke woningen, flexwoningen en ‘niet reguliere woningen’ stimuleert. De woningvoorraad kan met deze woningen relatief snel worden uitgebreid, omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in de fabriek worden gefabriceerd of omdat locaties en gebouwen worden benut waar in eerste instantie geen woonbestemming op rust. Met het onderzoek Tijdelijke Woningen wordt gemeten wat de gevolgen zijn van de stimuleringsmaatregelen en hoeveel tijdelijke woningen er gebouwd gaan worden.

Aanleveren van gegevens  

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl.
In de brief die u heeft ontvangen staan het hiervoor benodigde gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

 

Op StatLine vindt u de resultaten van:

Bouwvergunningen, kerncijfers nieuwbouwwoningen
Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio
Bouwen en wonen

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen