© Hollandse Hoogte

Tijdelijke Woningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doen onderzoek naar tijdelijke woningen in Nederland. Door druk op de woningmarkt, onder andere door veranderende woonwensen, moeten nieuwe woningen erbij komen. Maar de totstandkoming van nieuwe woningen kost tijd. Zogenoemde spoedzoekers hebben die tijd niet. Vandaar dat BZK de totstandkoming van meer tijdelijke woningen, flexwoningen en ‘niet reguliere woningen’ stimuleert. De woningvoorraad kan met deze woningen relatief snel worden uitgebreid, omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in de fabriek worden gefabriceerd of omdat locaties en gebouwen worden benut waar in eerste instantie geen woonbestemming op rust.

Aanleveren van gegevens  

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl.
In de brief die u heeft ontvangen staan het hiervoor benodigde gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Wij willen de gemeenten die vorig jaar hebben gerespondeerd bedanken voor hun bijdrage. Deze bijdrage heeft geresulteerd in de eerste meting van vergunningverlening voor tijdelijke woningen. Op basis van de opgehoogde gegevens, blijkt in 2019 voor 2.726 tijdelijke woningen een bouwvergunning te zijn verleend. Voor de eerste helft van 2020 was dit aantal geschat op 823. De resultaten van de eerste uitvraag zijn na te lezen in het rapport ‘Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020’. 

Tijdelijke woningen

Door het periodiek monitoren van de productie kan gemeten worden of de Stimuleringsaanpak tot een toename van Tijdelijke woningen leidt. Daarom hechten CBS en BZK veel waarde aan de structurele telling van vergunningverlening van tijdelijke woningen. Wij hopen dat dit jaar weer veel gemeenten informatie over tijdelijke woningen met ons zullen delen zodat wij de samenleving kunnen blijven voorzien van betrouwbare en relevante statistieken.

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Op StatLine vindt u de resultaten van:

Bouwvergunningen, kerncijfers nieuwbouwwoningen
Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio
Bouwen en wonen

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen