Tijdelijke verhuur

Algemeen

Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
Ik ben de inlogcodes kwijt.

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Lees meer over over Is mijn privacy beschermd?
Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Specifiek

Welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zijn er?

Welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zijn er? Ga naar de site van de Rijksoverheid.

Welke gegevens worden in de internetvragenlijst gevraagd?

De gegevens die in de vragenlijst hebben betrekking op het aantal tijdelijke huurcontracten dat u mogelijk heeft afgesloten. U kunt hierbij denken aan jongerencontracten, campuscontracten voor studenten en promovendi, grote gezinnencontracten, tijdelijke huurcontracten voor bepaalde tijd en tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Tevens wordt gevraagd hoeveel bruikleenovereenkomsten (antikraak) u heeft afgesloten.

 

Ik verhuur geen tijdelijke woning(-en)?

Dit is juist wat we met deze enquête willen meten. Graag het formulier invullen, kies bij de vraag: Heeft u op 31-12-2019 tijdelijke huurcontracten? Voor de optie Nee.

 

Het beheer van de huurwoningen wordt uitgevoerd door een ander bedrijf. Wat moet ik dan doen?

Indien u het beheer door iemand anders laat uitvoeren, dan mag de vragenlijst ook door deze persoon ingevuld worden.


Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
U kunt geen uitstel krijgen voor het aanleveren van gegevens voor dit onderzoek.