Sterfgevallenonderzoek

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het sterfgevallenonderzoek wordt een maal per vijf jaar uitgevoerd. Voor dit onderzoek wordt uit alle doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de periode augustus tot en met november 2015 overlijden een steekproef getrokken. De huisarts of behandelend specialist van de overleden persoon ontvangt een vragenlijst over eventuele medische beslissingen rond het levenseinde. Artsenfederatie KNMG onderschrijft het belang van dit onderzoek.(zie de aanbevelingsbrief. van de KNMG).

Aanleveren van gegevens

U ontvangt een papieren vragenlijst met het verzoek deze in te vullen en naar ons terug te sturen in de bijgevoegde retourenvelop.

Onderzoeksresultaten

Het rapport "Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde" beschrijft de resultaten van het laatste sterfgevallenonderzoek in 2010.
Ook is een StatLinetabel beschikbaar.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

U kunt ook contact opnemen met mevrouw T.M. van Zonneveld via telefoonnummer 070-3375837 of per e-mail: sterfgevallenonderzoek@cbs.nl.

Recente artikelen