Sterfgevallenonderzoek

Het sterfgevallenonderzoek wordt een maal per vijf jaar uitgevoerd. Voor dit onderzoek wordt uit alle doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de periode augustus tot en met november 2015 overlijden een steekproef getrokken. De huisarts of behandelend specialist van de overleden persoon ontvangt een vragenlijst over eventuele medische beslissingen rond het levenseinde. Artsenfederatie KNMG onderschrijft het belang van dit onderzoek.(zie de aanbevelingsbrief. van de KNMG).

Aanleveren van gegevens

U ontvangt een papieren vragenlijst met het verzoek deze in te vullen en naar ons terug te sturen in de bijgevoegde retourenvelop.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Het rapport "Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde" beschrijft de resultaten van het laatste sterfgevallenonderzoek in 2010.
Ook is een StatLinetabel beschikbaar.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

U kunt ook contact opnemen met mevrouw T.M. van Zonneveld via telefoonnummer 070-3375837 of per e-mail: sterfgevallenonderzoek@cbs.nl.

Recente artikelen