© Hollandse Hoogte

Regionale Werkgelegenheid

Het CBS publiceert elk kwartaal gegevens over werkgelegenheid en lonen. Het CBS gebruikt hiervoor gegevens van de Belastingdienst en het UWV. Helaas zijn bij deze bronnen geen gegevens beschikbaar in welke gemeente men werkzaam is. In het onderzoek Regionale Werkgelegenheid wordt, eenmaal per jaar, gevraagd het aantal werknemers per vestigingsgemeente van het bedrijf of instelling in te vullen. Dit cijfer vormt een indicator voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid op regionaal niveau en dient ook als input voor andere statistieken om regionale cijfers te publiceren.

Wijzigingen vanaf 2020

De vragenlijst zal vanaf januari 2020 niet meer via papier uitgevraagd worden.

Aanleveren gegevens

U kunt de cijfers aanleveren via een internetvragenlijst of in een bestand (Spreadsheet).

Internet vragenlijst

Bent u een bedrijf met werknemers in 90 gemeenten of minder? Dan kunt u de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Uploaden

Bent u een bedrijf met werknemers in meer dan 90 gemeenten? Dan kunt u de gegevens aanleveren in onderstaand bestand (Spreadsheet). Het bestand (spreadsheet) kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Mocht u problemen hebben met het uploaden van de spreadsheet, neem dan contact op met het CBS Contactcenter.

Verslagperiode 2020: Spreadsheet Regionale werkgelegenheid.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De resultaten worden gepubliceerd op StatLine.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen