© Hollandse Hoogte

Regionale Werkgelegenheid

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS publiceert elk kwartaal gegevens over werkgelegenheid en lonen. Het CBS gebruikt hiervoor gegevens van de Belastingdienst en het UWV. Helaas zijn bij deze bronnen geen gegevens beschikbaar in welke gemeente men werkzaam is. In het onderzoek Regionale Werkgelegenheid wordt, eenmaal per jaar, gevraagd het aantal werknemers per vestigingsgemeente van het bedrijf of instelling in te vullen. Dit cijfer vormt een indicator voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid op regionaal niveau en dient ook als input voor andere statistieken om regionale cijfers te publiceren.

Wijzigingen vanaf 2020

De vragenlijst zal vanaf januari 2020 niet meer via papier uitgevraagd worden.

Aanleveren gegevens

U kunt de cijfers aanleveren via een internetvragenlijst of in een bestand (Spreadsheet).

Internet vragenlijst

Bent u een bedrijf met werknemers in 90 gemeenten of minder? Dan kunt u de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Uploaden

Bent u een bedrijf met werknemers in meer dan 90 gemeenten? Dan kunt u de gegevens aanleveren in onderstaand bestand (Spreadsheet). Het bestand (spreadsheet) kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Verslagperiode 2019: Spreadsheet Regionale werkgelegenheid.

Onderzoeksresultaten

De resultaten worden gepubliceerd op StatLine.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen