Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Het CBS publiceert in het kader van Europese wetgeving, ieder kwartaal de Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen. Deze cijfers worden gebruikt bij het bepalen van beleid en kunnen gebruikt worden door mensen die zich oriënteren op de woningmarkt. Ook kan dit cijfer aanvullende marktinformatie bieden, zoals de prijsontwikkeling in verschillende regio's en van woningtypen. Om de prijsindex te realiseren is informatie over nieuwbouw koopwoningen nodig.

Aanleveren van gegevens

U ontvangt per kwartaal een brief met het verzoek om de gegevens over het afgelopen kwartaal aan te leveren via onderstaand Excel-bestand. Het betreft gegevens over alle koopwoningen die zijn (of worden) opgericht op een nieuw fundament en voor de eerste keer worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Hiermee zijn gerenoveerde, huur- en getransformeerde woningen uitgesloten.

De verkoopdatum is de datum waarop de (koop)overeenkomst door de laatste partij is ondertekend. Ook als u geen woningen heeft verkocht, dient u een bestand aan te leveren. Raadpleeg de antwoorden op veelgestelde vragen (zie onder) of de instructies in het Excel-bestand.

Download allereerst het Excel-bestand. Pas bij het opslaan van het bestand zowel het bestandstype (XLSX) als de bestandsindeling niet aan. Dit gaat als volgt:

1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

Nieuwbouw koopwoningen 4e kwartaal 2020 (XLSX - 4,2 MB)
Nieuwbouw koopwoningen 3e kwartaal 2020 (XLSX - 4,2 MB)

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.

Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS. De extensie en indeling van het bestand (XLSX) mogen niet worden gewijzigd. Ook mag het bestand geen Visual Basic for Applications of macro's bevatten.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl/ om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de Email die u van het CBS heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

U wordt verzocht om gegevens aan te leveren over nieuwbouw koopwoningen die door al uw juridische eenheden en eventuele werkmaatschappijen zijn verkocht. Mogelijk ontvangt u initieel inlogcodes voor meerdere werkmaatschappijen. Indien u dit wenst, kunt u voor meerdere werkmaatschappijen tegelijk opgeven. Hiervoor stuurt u een e-mail naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de namen en adresgegevens van de andere werkmaatschappijen inclusief de door ons verstrekte correspondentienummers.

Onderzoeksresultaten

Bekijk de StatLinetabel 'Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen (PNK)' 

Meerdere resultaten staan hieronder, op de themapagina: Bouwen en Wonen.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen