© Hollandse Hoogte

Podiumkunsten

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Om in grote lijnen de ontwikkelingen en trends in de Nederlandse professionele podiumkunsten te beschrijven, stelt het CBS jaarlijks de statistiek podiumkunsten samen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt door de sector en door de overheid om het beleid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau inhoud te geven.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl.
In de brief die u heeft ontvangen staan het hiervoor benodigde gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan. Klik hier voor een extra toelichting op de vragenlijst.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van het onderzoek Podiumkunsten:

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio
Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Daarnaast verschijnt er jaarlijks een nieuwsbericht op de CBS-website (zie Relevante links), waarin de meest opvallende trends en ontwikkelingen in de professionele podiumkunsten worden uitgelicht. De CBS-cijfers worden onder andere gebruikt om beleid op landelijk, provinciaal en regionaal niveau vorm te geven.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen