© Hollandse Hoogte

Pensioenaanspraken

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS publiceert elk jaar cijfers over pensioenaanspraken. Deze cijfers geven inzicht in de pensioenrechten van burgers die nog niet met pensioen zijn. Aan de hand van de informatie kan onder meer het functioneren van het pensioensysteem worden geanalyseerd en kunnen risicogroepen tijdig worden geïdentificeerd. Deze cijfers geven een globaal beeld van de pensioenaanspraken, uitgesplitst naar verschillende groepen van de bevolking.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens aanleveren in een bestand. Om het bestand te kunnen verwerken, moet het aan een aantal specificaties voldoen. Omdat de gegevens dienen te zijn samengesteld volgens de richtlijnen van het Pensioenregister, is aanlevering alleen mogelijk in het juiste XML-formaat. Wij verzoeken u om te leveren volgens de specificaties van het koppelvlak voor plateau 4.

In het document Toelichting bestandsaanlevering PAS  zijn deze specificaties beschreven.

In onderstaand dummy XML-bestand wordt ter illustratie voor enkele BSN’s weergegeven hoe de gegevens er uit moeten zien. De bijbehorende XSD bestanden kunnen worden gebruikt om het bestand te valideren:
Dummybestand-kv5b (XML)
PensioenaansprakenMessages_201810 (XSD)
PensioenaanprakenError_201107 (XSD)
PensioenaansprakenTypes_201810 (XSD)
PensioenRegisterTypes_201002 (XSD)

Het bestand kunt u beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering

In de uitvraagbrief staan enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op StatLine:Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen.

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen via 045 570 64 00 of uw vraag per e-mail stellen: pensioenen@cbs.nl.

Recente artikelen