© Hollandse Hoogte

Pensioenaanspraken

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Het CBS publiceert elk jaar cijfers over pensioenaanspraken. Deze cijfers geven inzicht in de pensioenrechten van burgers die nog niet met pensioen zijn. Aan de hand van de informatie kan onder meer het functioneren van het pensioensysteem worden geanalyseerd en kunnen risicogroepen tijdig worden geïdentificeerd. Deze cijfers geven een globaal beeld van de pensioenaanspraken, uitgesplitst naar verschillende groepen van de bevolking.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens aanleveren in een bestand. Om het bestand te kunnen verwerken, moet het aan een aantal specificaties voldoen. Omdat de gegevens dienen te zijn samengesteld volgens de richtlijnen van het Pensioenregister, is aanlevering alleen mogelijk in het juiste XML-formaat. Wij verzoeken u om te leveren volgens de specificaties van het koppelvlak voor plateau 4.

In het document Toelichting bestandsaanlevering PAS  zijn deze specificaties beschreven.

In onderstaand dummy XML-bestand wordt ter illustratie voor enkele BSN’s weergegeven hoe de gegevens er uit moeten zien. De bijbehorende XSD bestanden kunnen worden gebruikt om het bestand te valideren:
Dummybestand-kv5b (XML)
PensioenaansprakenMessages_201810 (XSD)
PensioenaanprakenError_201107 (XSD)
PensioenaansprakenTypes_201810 (XSD)
PensioenRegisterTypes_201002 (XSD)

Het bestand kunt u beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering

In de uitvraagbrief staan enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op StatLine:Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen.

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen via 045 570 64 00 of uw vraag per e-mail stellen: pensioenen@cbs.nl.

Recente artikelen