© Hollandse Hoogte

Oogstraming Groenten Open Grond

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Het CBS publiceert elk jaar cijfers over de oogst van akkerbouwgewassen. De gevraagde gegevens zijn een aanvulling op de Landbouwtelling en worden gebruikt voor het samenstellen van Europese, landelijke en regionale productiecijfers. Uw deelname is van groot belang om betrouwbare onderzoeksresultaten voor de landbouw te kunnen samenstellen. Daarom heeft de overheid vanaf 1 juli 2016 het aanleveren van gegevens voor dit onderzoek verplicht gesteld. In deze videoboodschap wordt het belang van de landbouwenquêtes uitgelegd.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en opsturen. Om de digitale vragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. U heeft van het CBS een brief ontvangen met uw gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Bent u de brief met inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Het invullen en opsturen van de digitale vragenlijst werkt het makkelijkst voor u en voor ons. Een korte instructievideo voor de vragenlijst ziet u hieronder.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/d81686986f0a497e87b59e95fad8b1ab]

Onderzoeksresultaten

Onderaan de pagina heeft het CBS enkele facts en figures van de Oogstraming groenten open grond van vorig jaar voor u op een rijtje gezet.

Meer cijfers over de resultaten van de landbouwonderzoeken vindt u hier:

Groenten open grond
Appels en peren
Akkerbouwgewassen
Fruitbomen naar ras, leeftijd en plantdichtheid

Of raadpleeg hieronder de themapagina: Landbouw.

Samenwerking met landbouworganisaties

In 2016 hebben een aantal landbouworganisaties en het CBS afgesproken om samen te werken aan het statistisch onderzoek onder land- en tuinbouwbedrijven. De afspraken zijn vastgelegd in een Letter of Intent die ook voor het verslagjaar 2018 van kracht is. De landbouworganisaties en het CBS zijn in gesprek over de initiatieven in het kader van de samenwerking. Meer informatie over de samenwerking vindt u hiernaast onder het kopje uitgelicht.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Downloads

Relevante links

Recente artikelen