© Hollandse Hoogte

Onkruid- en plaagbestrijding

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

In 2013 werd 25.000 kg chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt door overheden. Nagenoeg hetzelfde als in 2009. De overheid heeft het vermijdbare professionele gebruik buiten de landbouw verboden. Welke onderhoudsmethode past u nu toe? Het CBS voert de komende periode een herhaald onderzoek uit naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de toepassing van mechanische en thermische onderhoudsmethoden door overheden. Het gaat daarbij vooral om onkruidbestrijding in beplantingen en op verhardingen, maar ook om onkruid-, plaag- en schimmelbestrijding op bijvoorbeeld sportvelden.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek over 2018 en eerdere jaren vindt u op StatLine:
Overheid; alternatieve onkruidbeheersmethoden beplantingen en verhardingen
Chemische bestrijding door de overheid
Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal

Relevante links

De site www.onkruidvergaat.nl heeft als doel om kennis over niet-chemische bestrijding te verspreiden en zo vervuiling van water en bodem tegen te gaan.

Op de site van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) zijn ook resultaten gepubliceerd.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen