Oesterproductie

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS publiceert ieder jaar cijfers over de aquacultuur sector. Deze cijfers geven een beeld van de productie, waarde en structuur van oesters, mosselen en kweekvis.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Invultip:

Bij een aantal vragen wordt gevraagd naar aantal stuks en om bedragen in te vullen.
Zowel aantal als bedragen afronden op 1000-tallen. Als u bijvoorbeeld platte oesters heeft aangekocht voor € 23.669,- dan vult u op de vragenlijst 24 in.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek vindt u in de statLinetabel: Zee- en kustvisserij; vloot, visvangst en productie aquacultuur.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen