Oesterproductie

Het CBS publiceert ieder jaar cijfers over de aquacultuur sector. Deze cijfers geven een beeld van de productie, waarde en structuur van oesters, mosselen en kweekvis.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Invultip:

Bij een aantal vragen wordt gevraagd naar aantal stuks en om bedragen in te vullen.
Zowel aantal als bedragen afronden op 1000-tallen. Als u bijvoorbeeld platte oesters heeft aangekocht voor € 23.669,- dan vult u op de vragenlijst 24 in.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek vindt u in de statLinetabel: Zee- en kustvisserij; vloot, visvangst en productie aquacultuur.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen