Nieuwe indeling financiele en niet financiele holdings

FAQ

Wat voor rapportageverplichting kan ik bij DNB verwachten?

Afhankelijk van de geconsolideerde balansomvang van uw onderneming zult u een kwartaalrapportage moeten indienen of een (beknopte) jaarrapportage. De kwartaalrapportage heeft een vergelijkbare reikwijdte als de rapportage aan het CBS, maar heeft een andere vormgeving. De formulierenset kunt u inzien.

In de jaarrapportage wordt enkel de hoofduitsplitsing van de balans gevraagd, en bijbehorende inkomens. Zie voor het rapportageprofiel.

U kunt van DNB bericht verwachten welk rapportageprofiel voor uw onderneming van toepassing is.

...

Lees meer over over Wat voor rapportageverplichting kan ik bij DNB verwachten?
Wordt de vertrouwelijkheid van mijn rapportage door DNB geborgd?
Net als het CBS stelt DNB groot belang in het bewaken van de vertrouwelijkheid van de aan DNB gerapporteerde gegevens. Dit geldt zowel voor de wijze van communicatie tussen DNB en rapporteurs – waarvoor enkel beveiligde verbindingen worden gebruikt – als voor het gebruik van deze data. Net als het CBS toetst DNB haar gepubliceerde cijfers op herleidbaarheid.