© Hollandse Hoogte

Niet-Natuurlijke Doden

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Voor het jaarlijks terugkerend onderzoek Niet-Natuurlijke Doden (NND) worden alle dossiers niet-natuurlijke doden geraadpleegd bij de arrondissementsparketten van de rechtbanken van Nederland. Het onderzoek is een onderdeel van de Doodsoorzakenstatistiek. Aan deze statistiek worden internationale eisen van Eurostat en de World Health Organization (WHO) gesteld. 

Aanleveren van gegevens 

In de periode van juni 2020 tot en met februari 2021 bezoeken CBS-medewerkers de arrondissementsparketten om gegevens te verzamelen over alle niet-natuurlijke doden. Voorafgaand aan de eerste bezoeken maken wij een afspraak met de bij ons bekende contactpersoon van elk arrondissementsparket.

Onderzoeksresultaten

Onder ander de publicaties over verkeersslachtoffers, zelfdoding, moord- en doodslag komen met dit onderzoek tot stand. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op CBS StatLine. Klik op: StatLinetabel Overledenen

Verplichting 

De rechtbanken zijn wettelijk verplicht aan dit onderzoek mee te werken. Dit staat in de CBS-wet. Wilt u meer informatie hierover? Klik op: Handhaving.

Contactcenter
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Contactcenter. Dit kan via het e-mailadres contactcenter@cbs.nl of op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 045 570 64 00.

Recente artikelen