Monitor Laaggeletterdheid

Er is veel aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid, maar hoe weten we of die aanpak effectief is? En of gemeenten in die aanpak wellicht van elkaar kunnen leren? De ministeries van OCW en BKZ hebben samen met gemeenten het CBS daarom gevraagd om in een pilot te onderzoeken hoe een monitor laaggeletterdheid opgezet kan worden.

Aanleveren van gegevens

Download het excelbestand wat voor u van toepassing is:
Spreadsheet_Laaggeletterdheid_Gemeenten
Spreadsheet_Laaggeletterdheid_Aanbieders

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.

Let op: naast een instructie bevat het bestand twee tabbladen om de gegevens in te vullen. U kunt kiezen of u de gegevens geaggregeerd of op recordniveau wilt aanleveren. U hoeft maar één van de twee tabbladen in te vullen.

Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.

Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm. Bent u de inloggegevens kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen