Monitor Laaggeletterdheid

Er is veel aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid, maar hoe weten we of die aanpak effectief is? En of gemeenten in die aanpak wellicht van elkaar kunnen leren? De ministeries van OCW en BKZ hebben samen met gemeenten het CBS daarom gevraagd om in een pilot te onderzoeken hoe een monitor laaggeletterdheid opgezet kan worden.

De pilot is van start gegaan! Hierbij maken we al meteen gebruik van de bestaande CBS systemen. Dit betekent onder meer dat de uitnodigingsbrieven en e-mails in een standaard format zijn opgesteld. In sommige gevallen is het wenselijk of nodig van de standaard afspraken af te wijken. Zijn er in uw geval al persoonlijke afspraken met het CBS gemaakt, dan blijven deze uiteraard gelden.

Uitnodiging (online) bijeenkomst voor deelnemers

Ter ondersteuning van het proces van aanleveren en om deelnemers de gelegenheid te geven om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen, organiseert het CBS een aantal online bijeenkomsten via MS Teams. Twee bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden, op 9 april en op 15 april jl. Er zullen gedurende de looptijd van de pilot nog enkele bijeenkomsten gepland worden. Hiervoor ontvangen de deelnemers per email een uitnodiging.

Bij vragen kunt u uiteraard ook persoonlijk contact opnemen via email laaggeletterdheid@cbs.nl of telefonisch via ons Contactcenter (045-5706400).

Aanleveren van gegevens

Download het excelbestand wat voor u van toepassing is:
Spreadsheet_Laaggeletterdheid_Gemeenten
Spreadsheet_Laaggeletterdheid_Aanbieders

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.

Let op: naast een instructie bevat het bestand twee tabbladen om de gegevens in te vullen. U kunt kiezen of u de gegevens geaggregeerd of op recordniveau wilt aanleveren. U hoeft maar één van de twee tabbladen in te vullen.

Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.

Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm. Bent u de inloggegevens kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Onderzoeksresultaten

“De pilot heeft plaatsgevonden in de periode maart tot en met juli 2021 en is afgerond. Het CBS heeft hierover een rapport geschreven: Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021 (cbs.nl).

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen