Modern

Moderne Vreemde Talen

Het CBS verzamelt gegevens naar aanleiding van een verplichte statistiek over het onderwijs in moderne vreemde talen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Europa. Het gaat hierbij om de aantallen leerlingen per moderne vreemde taal in de eerste twee leerjaren van het vmbo en in de eerste drie leerjaren van havo en vwo.

Aanleveren van gegevens

Download allereerst het onderstaande Excel-bestand, dit gaat als volgt:

1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

Moderne vreemde talen (XLS -75 kB)

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.
Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering. Bij het inloggen wordt gevraagd naar enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer. Deze staan vermeld in de brief die u heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren.
Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm. 

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Op de themapagina Onderwijs staan resultaten van andere onderzoeken. Op www.cbs.nl/cbsindeklas wordt docenten gratis specifiek CBS-materiaal aangeboden dat direct bruikbaar is in de klas en dat past in het lesprogramma. Op dit moment biedt het CBS materiaal aan voor de vakken economie, aardrijkskunde en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. 

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.