Modern

Moderne Vreemde Talen

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS verzamelt gegevens naar aanleiding van een verplichte statistiek over het onderwijs in moderne vreemde talen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Europa. Het gaat hierbij om de aantallen leerlingen per moderne vreemde taal in de eerste twee leerjaren van het vmbo en in de eerste drie leerjaren van havo en vwo.

Aanleveren van gegevens

Download allereerst het onderstaande Excel-bestand, dit gaat als volgt:

1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

Moderne vreemde talen (XLS -75 kB)

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.
Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering. Bij het inloggen wordt gevraagd naar enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer. Deze staan vermeld in de brief die u heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren.
Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm. 

Onderzoeksresultaten

Op de themapagina Onderwijs staan resultaten van andere onderzoeken. Op www.cbs.nl/cbsindeklas wordt docenten gratis specifiek CBS-materiaal aangeboden dat direct bruikbaar is in de klas en dat past in het lesprogramma. Op dit moment biedt het CBS materiaal aan voor de vakken economie, aardrijkskunde en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. 

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.