© Hollandse Hoogte

MBO Werkgevers Onderzoek

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Voor de overheid is het belangrijk om te weten of werkgevers tevreden zijn over de aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet daarom samen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) onderzoek bij bedrijven naar de tevredenheid over recent gediplomeerde mbo’ers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tevredenheid van werkgevers over de vakkennis en beroepsvaardigheden van recent gediplomeerden. Mede op basis van de cijfers kan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden bevorderd.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

In 2016 is door Samenwerkingsorganisatie Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB) het onderzoek uitgevoerd onder de door hen erkende leerbedrijven. Klik hier voor de resultaten hiervan.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.