Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Voor het bepalen van de activiteiten van bedrijven en organisaties maken wij gebruik van diverse bronnen. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst zijn de belangrijkste bronnen. Op basis van deze bronnen is voor het Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn programma een indeling naar branches gemaakt. In geval u zich niet helemaal herkent in de aangegeven branche dan kunt u in de vragenlijst bij een aantal vragen kiezen voor ‘Niet van toepassing’ en bij de vragen over functies door middel van een 0 aangeven dat die functie niet voorkomt. Mocht u zich helemaal niet herkennen in de aangegeven branche en de indruk hebben dat de omschrijving van de hoofdactiviteit van uw bedrijf in de genoemde bronnen niet klopt, stuur dan een e-mail naar het CBS Contact Center met als onderwerp ‘onjuiste SBI-code’. Vermeld in de e-mail uw correspondentienummer.

...

De meest voorkomende functies zijn bepaald voor de hele branche en het kan zo zijn dat de functies die bij u het meest voorkomen niet in de lijst staan. In dat geval kunt u dan bij de genoemde functies een 0 invullen.
Ja, ook uw antwoorden zijn voor ons van belang. U hoeft als ZZP-er maar een beperkt aantal vragen in te vullen.