Wegvervoer

Het CBS publiceert cijfers over het goederenvervoer over de weg. Deze cijfers geven inzicht in het gebruik van het Nederlandse wegennet en de doorvoer- en distributiefunctie van het Nederlandse wegtransport. Ook worden de resultaten gebruikt voor het bepalen van beleid op het gebied van milieu en verkeersveiligheid.

Wie maken o.a. gebruik van deze gegevens?
Rijkswaterstaat: o.a. door berekening van gemiddelde asdruk op het wegdek wordt het onderhoudsschema van het rijkswegennet bepaald;
Ministeries: o.a. voor controle op internationale verdragen (bijv. Kyoto-verdrag);
Eurostat: t.b.v. opstellen Europese vervoerstatistieken;
Onderzoeksinstituten: o.a. advisering in opdracht van overheden;
Brancheorganisaties.

Aanleveren van gegevens

In 2012 heeft het CBS gewerkt aan het verbeteren van de vragenlijst voor het wegvervoer waarbij EVO, TLN en vertegenwoordigers van transportbedrijven zijn betrokken. Vanaf 2013 is de vragenlijst dan ook veranderd van opzet. In de brief die u heeft ontvangen, is aangegeven of verspreid over het kwartaal of per week moet worden aangeleverd.

Opgaveperiode in 2020

Om de internetvragenlijst te openen voor een opgaveperiode van één week gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/weg20w
Om de internetvragenlijst te openen voor een opgaveperiode van een kwartaal gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/weg20k

Opgaveperiode in 2019

Om de internetvragenlijst te openen voor een opgaveperiode van één week gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/weg19w
Om de internetvragenlijst te openen voor een opgaveperiode van een kwartaal gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/weg19k

In de brief die u heeft ontvangen staan het hiervoor benodigde Gebruikersnummer en de Toegangscode vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Aanleveren gegevens in XML-formaat (vanuit transportmanagementsysteem)

Bent u veel tijd kwijt met het invullen van de Enquête Verkeer en Vervoer over de weg? Dan bieden we een mogelijkheid veel tijd en dus geld te besparen. Vaak liggen de door het CBS gevraagde gegevens vast in uw digitale systemen. Het is mogelijk om deze gegevens rechtstreeks in XML-formaat aan het CBS ter beschikking te stellen. Lees meer over XML.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar op StatLine. en hieronder op de themapagina: Verkeer en vervoer.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen