Varkensstapel

Het CBS is verplicht de omvang en samenstelling van de veestapel te meten. Voor de rundveestapel en de schapen- en geitenstapel kan het CBS gebruiken maken van de I&R-registraties. Voor het vaststellen van de varkensstapel is de registratie niet geschikt. Daarom voert het CBS ieder jaar dit onderzoek uit. Uw deelname is van groot belang om betrouwbare onderzoeksresultaten voor de landbouw te kunnen samenstellen. Daarom heeft de overheid vanaf 1 juli 2016 het aanleveren van gegevens voor dit onderzoek verplicht gesteld. In deze videoboodschap wordt het belang van de landbouwenquêtes uitgelegd.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en opsturen. Om de digitale vragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/vark18. U heeft van het CBS een brief ontvangen met uw gebruikersnummer en toegangscode waarmee u kunt inloggen. Bent u de brief met inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Het invullen en opsturen van de digitale vragenlijst werkt het makkelijkst voor u en voor ons. Een korte instructievideo voor de vragenlijst ziet u aan de rechterkant.

Onderzoeksresultaten

Onderaan de pagina heeft het CBS enkele facts en figures van de varkensstapel van vorig jaar voor u op een rijtje gezet.

Meer Resultaten van dit onderzoek. Of raadpleeg hieronder de themapagina: Landbouw. .

Samenwerking met landbouworganisaties

In 2016 hebben een aantal landbouworganisaties en het CBS afgesproken om samen te werken aan het statistisch onderzoek onder land- en tuinbouwbedrijven. De afspraken zijn vastgelegd in een Letter of Intent die ook voor het verslagjaar 2018 van kracht is. De landbouworganisaties en het CBS zijn in gesprek over de initiatieven in het kader van de samenwerking. Meer informatie over de samenwerking vindt u hiernaast onder het kopje uitgelicht.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Downloads

Relevante links

Recente artikelen