© Hollandse Hoogte

Regionale Werkgelegenheid

Algemeen

Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.
Als u de vragenlijst niet digitaal kunt aanleveren of u bent de vragenlijst kwijt dan kunt u contact opnemen met het: CBS Contact Center.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk op papier ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

De voorkeur van het CBS gaat uit naar een elektronische vragenlijst. Beschikt u niet over een computer of bent u om een andere reden niet in staat de gegevens elektronisch aan te leveren dan kunt een papieren vragenlijst aanvragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het webformulier papieren vragenlijst aanvragen.

Bedrijven met vestigingen in 90 of meer gemeenten krijgen automatisch een papieren vragenlijst toegezonden. 

 

 

Het CBS benadert de bedrijven en instellingen:
- die op basis van informatie van de Kamer van Koophandel vestigingen hebben in meerdere gemeentes;
- die in het voorgaande jaar hebben aangegeven werknemers in meerdere gemeentes te hebben
- waarvan nog geen informatie beschikbaar is met betrekking tot het al dan niet hebben van vestigingen in meerdere gemeentes.

 


Betrek uw opgaven op uw gehele bedrijf, instelling of beroepspraktijk tenzij in de aanschrijfbrief in de adressering of bij ‘bijzonderheden’ anders is aangegeven.
In totaal ontvangen ongeveer 14.000 bedrijven en instellingen deze vragenlijst.