© Hollandse Hoogte

R&D-enquête

Research en development (R&D) staat voor ‘onderzoek en ontwikkeling'. Denk hierbij aan het zoeken naar oplossingen voor praktische problemen, maar ook aan het (uit)ontwikkelen van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten.
R&D-activiteiten kunnen de concurrentiekracht van een land versterken en de aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders vergroten. Substantiële R&D-activiteiten in een bedrijfstak of land gaan ook gepaard met hoogwaardige werkgelegenheid.

Vanwege het grote belang van R&D voor de ontwikkeling van een kenniseconomie streeft de Europese Commissie er naar dat 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de EU wordt besteed aan R&D in het jaar 2020. Om op dit doel te kunnen sturen, vraagt de EU elk jaar informatie van de lidstaten over de R&D-inspanningen van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs. Het CBS verzamelt deze gegevens voor Nederland, onder andere via de R&D-enquête.   

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/rend18. In de brief die u heeft ontvangen staan het gebruikersnummer en de toegangscode vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe codes aan.

Onderzoeksresultaten

. De resultaten van de R&D-enquête worden hieronder bij Relevante links vermeld.
- StatLine, Research en development; financiering uitgaven per sector van uitvoering    

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen