Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

Het CBS is verplicht elk kwartaal de Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen te publiceren. Dit cijfer vormt een indicator voor economische groei. Daarnaast kan deze index helpen bij de keuze van individuen bij het aanschaffen van een nieuwe woning. Ook kan dit cijfer u aanvullende marktinformatie bieden, zoals de prijsontwikkeling in verschillende regio's en van woningtypen.

Aanleveren van gegevens

Vanaf april 2015 ontvangt u ieder kwartaal een brief met het verzoek om de gegevens over het afgelopen kwartaal aan te leveren via onderstaand Excel-bestand. Het betreft gegevens over alle koopwoningen die zijn (of worden) opgericht op een nieuw fundament en voor de eerste keer worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Hiermee zijn gerenoveerde, huur- en getransformeerde woningen uitgesloten.

De verkoopdatum is de datum waarop de (koop)overeenkomst door de laatste partij is ondertekend. Ook als u geen woningen heeft verkocht, dient u een bestand aan te leveren. Raadpleeg de antwoorden op veelgestelde vragen (zie onder) of de instructies in het Excel-bestand.

Download allereerst het Excel-bestand. Pas bij het opslaan van het bestand zowel het bestandstype (XLSX) als de bestandsindeling niet aan. Dit gaat als volgt:

1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

Nieuwbouw koopwoningen 2e kwartaal 2018 (XLSX - 4,2 MB)
Nieuwbouw koopwoningen 1e kwartaal 2018 (XLSX - 4,2 MB)

Nieuwbouw koopwoningen 4e kwartaal 2017 (XLSX - 4,2 MB)
Nieuwbouw koopwoningen 3e kwartaal 2017 (XLSX - 4,2 MB)
Nieuwbouw koopwoningen 2e kwartaal 2017 (XLSX - 4,2 MB)

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.

Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS. De extensie en indeling van het bestand (XLSX) mogen niet worden gewijzigd. Ook mag het bestand geen Visual Basic for Applications of macro's bevatten.

Ga naar http://www.cbs.nl/bestandslevering om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar de enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer. Deze staan vermeld in de brief die u vanaf april 2015 ieder kwartaal van het CBS ontvangt. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

U wordt verzocht om gegevens aan te leveren over nieuwbouw koopwoningen die door al uw juridische eenheden en eventuele werkmaatschappijen zijn verkocht. Mogelijk ontvangt u initieel inlogcodes voor meerdere werkmaatschappijen. Indien u dit wenst, kunt u voor meerdere werkmaatschappijen tegelijk opgeven. Hiervoor stuurt u een e-mail naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de namen en adresgegevens van de andere werkmaatschappijen inclusief de door ons verstrekte correspondentienummers.

Onderzoeksresultaten

Bekijk de StatLinetabel 'Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen (PNK)' 

Meerdere resultaten staan hieronder, op de themapagina: Bouwen en Wonen.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen