© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Photovoltaïsche zonne-energiesystemen

Het CBS publiceert jaarlijks de ontwikkelingen van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer. Dit doen we op basis van de informatie die we ontvangen van leveranciers en producenten van bijvoorbeeld photovoltaïsche zonne-energiesystemen, warmtepompen en biobrandstoffen. Het onderzoek geeft inzicht in de bijdrage van verschillende energiebronnen aan de energievoorziening in Nederland. De elektriciteitsproductie van pv-systemen wordt bepaald op basis van de capaciteit van de op de Nederlandse markt verkochte systemen.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Hieronder vindt u de Themapagina's: Hernieuwbare energie en Industrie en energie.

Of bekijk onze StatLinetabel Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen