© Hollandse Hoogte

Pensioenaanspraken

Het CBS publiceert elk jaar cijfers over pensioenaanspraken. Deze cijfers geven inzicht in de pensioenrechten van burgers die nog niet met pensioen zijn. Aan de hand van de informatie kan onder meer het functioneren van het pensioensysteem worden geanalyseerd en kunnen risicogroepen tijdig worden geïdentificeerd. Deze cijfers geven een globaal beeld van de pensioenaanspraken, uitgesplitst naar verschillende groepen van de bevolking.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens aanleveren in een bestand. Om het bestand te kunnen verwerken, moet het aan een aantal specificaties voldoen. Omdat de gegevens dienen te zijn samengesteld volgens de richtlijnen van het Pensioenregister, is aanlevering alleen mogelijk in het juiste XML-formaat. Wij verzoeken u om te leveren volgens de specificaties van het koppelvlak voor plateau 4.

In het document Toelichting bestandsaanlevering PAS  zijn deze specificaties beschreven.

In onderstaand dummy XML-bestand wordt ter illustratie voor enkele BSN’s weergegeven hoe de gegevens er uit moeten zien. De bijbehorende XSD bestanden kunnen worden gebruikt om het bestand te valideren:
Dummybestand-kv4 (XML)
PensioenaansprakenMessages_20160 9 (XSD)
PensioenaanprakenError_201107 (XSD)
PensioenaansprakenTypes_201609 (XSD)
PensioenRegisterTypes_201002 (XSD)

Levering volgens de specificaties van koppelvlak 3 is alleen mogelijk indien u nog niet bent overgestapt op koppelvlak 4:
Dummybestand-kv3 (XML)
PensioenaansprakenMessages_20140 7 (XSD)
PensioenaanprakenError_201107 (XSD)
PensioenaansprakenTypes_201407 (XSD)
PensioenRegisterTypes_201002 (XSD)

Het bestand kunt u beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering.
In de uitvraagbrief staan enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op Statline:
Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen via 045 570 64 00 of uw vraag per e-mail stellen: pensioenen@cbs.nl.

Recente artikelen