Pensioenaanspraken

Het CBS publiceert elk jaar cijfers over pensioenaanspraken. Deze cijfers geven inzicht in de pensioenrechten van burgers die nog niet met pensioen zijn. Aan de hand van de informatie kan onder meer het functioneren van het pensioensysteem worden geanalyseerd en kunnen risicogroepen tijdig worden geïdentificeerd. Deze cijfers geven een globaal beeld van de pensioenaanspraken, uitgesplitst naar verschillende groepen van de bevolking.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens aanleveren in een bestand. Om het bestand te kunnen verwerken, moet het aan een aantal specificaties voldoen. Sinds februari is er een update beschikbaar van de toelichtende documenten. In het document Toelichting bestandsaanlevering 2015_Update (PDF - 0,3MB) zijn deze specificaties beschreven. In het Dummybestand_Update (XML) en het Dummybestand (CSV) wordt ter illustratie voor enkele BSN’s weergegeven hoe de gegevens eruit zouden kunnen zien. De XSD bestanden kunnen worden gebruikt om de bestanden te valideren.

PensioenaansprakenMessages_201407 (XSD)
PensioenaanprakenError_201107 (XSD)
PensioenaansprakenTypes_201407 (XSD)
PensioenRegisterTypes_201002 (XSD)

Het bestand kunt u beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering.
In de brief die u heeft ontvangen, staan enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Toelichtende documenten versie december 2016:

Toelichting bestandsaanlevering 2015 (PDF)
Dummybestand (XML)

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op Statline:

Pensioenaanspraken van alleenstaanden en ouders in eenouderhuishoudens
Pensioenaanspraken van paren met of zonder kinderen
Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers
Pensioenaanspraken van personen; leeftijd, herkomst en burgerlijke staat
Pensioenaanspraken van personen; sociaaleconomische categorie

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen via 045 570 64 00 of uw vraag per e-mail stellen: pensioenen@cbs.nl.

Recente artikelen