© Hollandse Hoogte

Onkruid- en plaagbestrijding

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Vink alleen de toepassingssector aan waar dit speelt, bijv. bij Sport- en trainingsvelden, sportaccommodaties. Vul de oppervlakten in onderhoud in met oppervlakten van 1 ha of meer. Vul, indien het chemisch of microbiologisch onderhoud betreft, het toelatingsnummer in en selecteer de uitzondering bij “gebruikt bij”. De vragenlijst verwacht een hoeveelheid van minimaal 1 kg/liter. Gebruikt u minder van het middel dan 1 kg/liter dan kunt u dit als extra gegeven vermelden in het opmerki
Zet bij de eerste vraag het vinkje op de juiste plaats. Elke overheidsorganisaties past wel een vorm van reguliere onkruidbestrijding toe. Kies de toepassingssector en methode die bij uw organisatie relevant is en vul bij minimaal één methode een waarde in. Laat de methoden in oppervlakten kleiner dan 1 ha worden toegepast leeg. Of vul 1 ha in en licht toe in het opmerkingenveld verderop in de vragenlijst hoe 1 ha moet worden begrepen.
Als u de sector niet aan vinkt hoeft u dit onderdeel niet in te vullen. Als u de toepassingssector wel aan vinkt verwacht de vragenlijst een oppervlakte van minimaal 1 ha. De vragenlijst accepteert geen 0 als invoer. Maar als u voor één methode een oppervlakte van 1 ha of meer heeft ingevuld kunt u de andere methoden binnen de toepassingssector leeg laten zonder dat er foutmeldingen komen.
Een voorbeeld is de Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen en de Barometer Duurzaam Terreinbeheer https://www.barometerduurzaamterreinbeheer.nl/30/home.html bij de gecertificeerde procesbeschrijving met milieudoelen.
Een complete lijst met middelen is te vinden op de site https://toelatingen.ctgb.nl van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.