Millieu-uitgaven

Algemeen

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.

Specifiek

Het CBS heeft als taak om relevante en betrouwbare cijfers te maken. Wij proberen hiervoor zoveel mogelijk gebruik te maken van administratieve bronnen zodat we de lastendruk voor bedrijven beperken. Sommige informatie (zoals in dit onderzoek) is echter alleen te verkrijgen door middel van enquêtes bij bedrijven. We selecteren bedrijven met zorgvuldig ontworpen steekproeven.
Ja, u bent wettelijk verplicht om de gevraagde gegevens aan te leveren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina: handhaving.
Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben. In dat geval kunt u de herinneringsbrief als niet verzonden beschouwen. Heeft u nog niet ingezonden dan wordt u verzocht dat per omgaande te doen.
Voor deze jaarenquête worden ruim 4000 bedrijven aangeschreven.
Als een holding of beheermaatschappij is aangeschreven dan is het de bedoeling dat, voor alle productiemaatschappijen die onder deze holding of beheermaatschappij vallen, geconsolideerd wordt opgegeven.