Logiesaccommodaties

Algemeen

Ik ben de inlogcodes kwijt.

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Kan ik een Engelstalige vragenlijst krijgen?
Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.
Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Lees meer over over Is mijn privacy beschermd?
Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.

Specifiek

Ik heb méér gasten dan nachten en dit kan ik niet invullen?
Twee gasten op één kamer die één nacht blijven, tellen als 2 gasten en 2 nachten. Het aantal gasten is gelijk aan of minder dan het aantal nachten en kan nooit méér zijn dan het aantal nachten.
Wat moet ik bij overnachtingen invullen?
Voor de overnachtingen telt u elke nacht die elke gast heeft gemaakt. Verbleven er in de accommodatie bijvoorbeeld 2 gasten die 5 nachten zijn geweest en 10 gasten die 2 nachten zijn geweest, dan zijn dit bij elkaar 30 nachten. (2 x 5 + 10 x 2). Of de gasten wel of niet samen op een kamer slapen, maakt hiervoor niet uit.
Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?

Als u de vragenlijst niet digitaal kunt aanleveren of u bent de vragenlijst kwijt dan gebruik maken van het webformulier papieren vragenlijst aanvragen of neem contact op met het: CBS Contact Center.

Hoe komt het CBS aan adressen van de accommodaties?

De adressen zijn afkomstig uit het Bedrijvenregister van het CBS, de Kamer van Koophandel, en openbare bronnen.

 

 


Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
Ja, u bent wettelijk verplicht om de gevraagde gegevens aan te leveren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina: handhaving.
Hoe kan ik wijzigingen in de naam van de accommodatie doorgeven?
Wijzigingen in de naam van uw accommodatie kunt u doorgeven via statistieklogies@cbs.nl.

Kan ik maandelijks een papieren vragenlijst ontvangen?
De voorkeur van het CBS gaat uit naar een elektronische vragenlijst. Beschikt u niet over een computer of bent u om een andere reden niet in staat de gegevens elektronisch aan te leveren dan kunt u een papieren vragenlijst aanvragen door het webformulier in te vullen.
Ik was bezig met het invullen van de elektronische enquête maar de verbinding werd verbroken. Wat moet ik doen?

Als de internetverbinding verbroken is voordat uw gegevens verzonden zijn, dan zijn de reeds ingevulde gegevens niet opgeslagen. De gegevens zullen helaas opnieuw ingevoerd moeten worden. Probeer de gegevens in te vullen zonder langere onderbrekingen. Wordt bijvoorbeeld een bepaalde tijd geen gebruik gemaakt van internet, dan bestaat de mogelijkheid dat de internetverbinding automatisch verbroken wordt.

 


Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
U kunt geen uitstel krijgen voor het aanleveren van gegevens voor dit onderzoek.
Welke accommodaties ontvangen een vragenlijst?
De volgende accommodaties ontvangen maandelijks een vragenlijst: -hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen; -kampeerterreinen met ten minste 10 slaapplaatsen; -huisjescomplexen met ten minste 10 slaapplaatsen; -groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen.
Wanneer moet ik uiterlijk de ingevulde vragenlijst insturen?
De uiterste inleverdatum staat in de brief die u heeft ontvangen, vermeld. Als u hierna nog niet heeft ingezonden, loopt u de kans dat u gerappelleerd gaat worden.