Logiesaccommodaties

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Als u de vragenlijst niet digitaal kunt aanleveren of u bent de vragenlijst kwijt dan gebruik maken van het webformulier papieren vragenlijst aanvragen of neem contact op met het: CBS Contact Center.

Wijzigingen in de naam van uw accommodatie kunt u doorgeven via statistieklogies@cbs.nl.

De adressen zijn afkomstig uit het Bedrijvenregister van het CBS, de Kamer van Koophandel, en openbare bronnen.

 

 


Ja, u bent wettelijk verplicht om de gevraagde gegevens aan te leveren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina: handhaving.
De voorkeur van het CBS gaat uit naar een elektronische vragenlijst. Beschikt u niet over een computer of bent u om een andere reden niet in staat de gegevens elektronisch aan te leveren dan kunt u een papieren vragenlijst aanvragen door het webformulier in te vullen.

Als de internetverbinding verbroken is voordat uw gegevens verzonden zijn, dan zijn de reeds ingevulde gegevens niet opgeslagen. De gegevens zullen helaas opnieuw ingevoerd moeten worden. Probeer de gegevens in te vullen zonder langere onderbrekingen. Wordt bijvoorbeeld een bepaalde tijd geen gebruik gemaakt van internet, dan bestaat de mogelijkheid dat de internetverbinding automatisch verbroken wordt.

 


Twee gasten op één kamer die één nacht blijven, tellen als 2 gasten en 2 nachten. Het aantal gasten is gelijk aan of minder dan het aantal nachten en kan nooit méér zijn dan het aantal nachten.
Voor de overnachtingen telt u elke nacht die elke gast heeft gemaakt. Verbleven er in de accommodatie bijvoorbeeld 2 gasten die 5 nachten zijn geweest en 10 gasten die 2 nachten zijn geweest, dan zijn dit bij elkaar 30 nachten. (2 x 5 + 10 x 2). Of de gasten wel of niet samen op een kamer slapen, maakt hiervoor niet uit.
U kunt geen uitstel krijgen voor het aanleveren van gegevens voor dit onderzoek.
De volgende accommodaties ontvangen maandelijks een vragenlijst: -hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen; -kampeerterreinen met ten minste 10 slaapplaatsen; -huisjescomplexen met ten minste 10 slaapplaatsen; -groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen.
De uiterste inleverdatum staat in de brief die u heeft ontvangen, vermeld. Als u hierna nog niet heeft ingezonden, loopt u de kans dat u gerappelleerd gaat worden.