Kwartaalenquête autohandel

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Ja, u bent wettelijk verplicht om de gevraagde gegevens aan te leveren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina: Handhaving.
Als u vindt dat vragenlijst die u heeft ontvangen geen betrekking heeft op de activiteiten van uw onderneming, laat dit dan weten bij het CBS Contact Center.

Dat kan mits: 1) Uw bedrijf 50 of minder werkzame personen telt. 2) De gegevens betrekking hebben op een van de volgende vragenlijsten: - Jaar-/Productiestatistiek - Omzetstatistiek (Maand- en Kwartaalstatistiek) - Investeringsstatistiek 3) De software die u gebruikt voor uw boekhouding een module bevat die het maken en versturen van XBRL-berichten ondersteunt. Of uw softwareleverancier dit ondersteunt, is bij ons niet bekend.

 


Ook in de perioden dat u geen activiteiten heeft, moet u de gevraagde gegevens bij het CBS aanleveren. U doet dan een zogeheten ‘nihil-opgave'.
Ja, dat kan. In dat geval hebben wij een machtiging van u nodig. Hiervoor gebruikt u een machtigingsformulier (PDF - 395 kB).
Na ontvangst van de machtiging zorgen wij ervoor dat uw accountant de juiste vragenlijst ontvangt.