Internationale Handel in Goederen

Het CBS publiceert iedere maand cijfers over de internationale handel in goederen. Deze cijfers geven inzicht in de handel in goederen van Nederland met andere landen. Ze zijn van groot belang voor de bepaling van het bruto binnenlands product. Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland.

Gegevens aanleveren

Met de online applicatie IDEP

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Ga naar https://ihg.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan het BTW-nummer en Wachtwoord voor IDEP vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Voor vragen of problemen met betrekking tot ´IDEP´, de eigen software, problemen met inloggen of het inlezen van gegevens kunt u terecht bij het CBS Contact Center.

Let op: als u (nieuwe) inlogcodes wilt aanvragen via het webformulier, vul dan uw BTW-nummer in als correspondentienummer.
Wilt u meer weten over inloggen en wat u de eerste keer moet instellen in IDEP? Of wilt u gegevens handmatig gaan invoeren of juist gegevens inlezen? Het kan ook zijn dat u het opgave doen wilt uitbesteden en dat u wilt weten hoe u een derde aangever moet machtigen of als derde aangever opgave moet doen. Het CBS heeft een aantal instructiefilmpjes laten ontwikkelen waarin deze onderwerpen aan bod komen. Bekijk hier de filmpjes en de bijbehorende handleidingen.

Via uw eigen software

Deze manier van aanleveren is vooral interessant voor grote bedrijven met veel handelsverkeer.
Als u vanuit uw eigen administratiesoftware de gegevens wilt verstrekken, raadpleeg dan de Handleiding Record lay-out elektronische aanlevering 2020.
Deze handleiding bevat de specificaties die nodig zijn bij het bouwen van een softwareprogramma voor het samenstellen van statistiekopgaven Internationale Handel in Goederen. De opgaven kunt u via upload beveiligd versturen naar het CBS.
Bij het maken van het programma maakt u gebruik van codelijsten.

Let op: heeft u in 2019 op deze manier uw gegevens aangeleverd en u wilt voor 2020 wederom hiervan gebruik maken, dan moet u voor 2020 de goederencodelijsten actualiseren. Dit kunt u doen met behulp van de Omzettingstabel 2019-2020 (XLS).

Als u vanuit uw eigen administratiesoftware de gegevens wilt verstrekken over 2019, raadpleeg dan de  Handleiding Record Lay-out electronische aanlevering 2019.
Deze handleiding bevat de specificaties die nodig zijn bij het bouwen van een softwareprogramma voor het samenstellen van statistiekopgaven Internationale Handel in Goederen. De opgaven kunt u via upload beveiligd versturen naar het CBS.
Bij het maken van het programma maakt u gebruik van de codelijsten 2019 van codelijsten

Let op: heeft u in 2018 op deze manier uw gegevens aangeleverd en u wilt voor 2019 wederom hiervan gebruik maken, dan moet u voor 2019 de goederencodelijsten actualiseren. Dit kunt u doen met behulp van de Omzettingstabel 2018-2019 (XLS).

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek vindt u hieronder op de themapagina's: Internationale handel en in het Dossier Globalisering.
Ook is er een factsheet Internationale handel samengesteld. 

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen