Internationale Handel in Diensten

Algemeen

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.

Specifiek

De statistiek Internationale handel in diensten heeft tot doel het publiceren van gegevens over de dienstenhandel naar en vanuit het buitenland door in Nederland gevestigde bedrijven.

In dit kader ontvangt uw bedrijf elk kwartaal een vragenlijst waarin u in- en uitvoer van de diensten kunt opgeven. Onder de dienstenhandel naar en vanuit het buitenland wordt handel zowel binnen de EU als buiten de EU begrepen.

Als uw onderneming zaken doet met het buitenland brengt dit naast het invullen van deze vragenlijst ook fiscale verplichtingen met zich mee, zoals de btw-aangifte en de opgaaf intracommunautaire prestaties. In deze opgaaf vult u naast de intracommunautaire leveringen ook de intracommunautaire diensten in, die U hebt geleverd aan de ondernemers in andere EU-landen.

...

Indien u een vragenlijst ontvangt, dient u deze in te vullen.


Ja, het krijgen van uitstel voor het insturen van de vragenlijst is beperkt mogelijk. Neem hiervoor contact op met idldh@cbs.nl.
Dat gebeurt op basis van een steekproef. We houden daarbij rekening met het belang van een bedrijf voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. De steekproef wordt zo samengesteld dat kleinere internationale dienstenhandelaren een kleinere kans hebben om getrokken te worden dan grotere internationale dienstenhandelaren.