Internationale Handel in Diensten naar Landen

Het CBS publiceert elk kwartaal cijfers over de internationale handel in diensten. Deze cijfers geven inzicht in de Nederlandse handel naar en vanuit het buitenland. De informatie helpt de overheid in haar beleid op het gebied van handelsbevordering.

Wijzigingen met ingang van opgave over 1e kwartaal 2019

De gebruikte in eerder onderzoek benaming voor transito- en entrepothandel “specifieke vormen van goederenhandel” is met ingang van het 1e kwartaal 2019 vervangen door benaming “transito- en entrepothandel”. Dit is geen inhoudelijke wijziging. U geeft steeds aan- en verkoop van transito- of entrepotgoederen op in geval dat het voor uw bedrijf relevant is. Bij de landencodes wordt landnaam van Macedonië gewijzigd in Republiek Noord-Macedonië. De landcode MK blijft ongewijzigd.

Aanleveren van gegevens

via internetvragenlijst

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen.
Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/ihdgo19. Maak bij het invullen van de vragenlijst gebruik van de Handleiding Internationale Handel in diensten naar landen. In de brief die u heeft ontvangen staan het hiervoor benodigde gebruikersnummer en de toegangscode vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Let op: voor elk kwartaal ontvangt u nieuwe inlogcodes.

Voor de Engelstalige berichtgevers is er een korte handleiding voor de online vragenlijst beschikbaar.

via standaard record lay-out

Deze manier van aanleveren is vooral interessant voor bedrijven met verschillende dienstensoorten en in- en uitvoer naar veel landen. Als u vanuit uw eigen administratiesoftware de gegevens wilt verstrekken, raadpleeg dan de toelichting standaard record lay-out. Deze toelichting bevat de specificaties die nodig zijn bij het bouwen van een softwareprogramma voor het samenstellen van statistiekopgaven Internationale Handel in Diensten naar landen. Via een beveiligde internetverbinding kunt de opgaven uploaden en versturen naar het CBS.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Voor Inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via e-mail: idldh@cbs.nl of telefonisch: (045) 570 75 20.

Recente artikelen