Internationale Handel in Diensten

Het CBS publiceert elk kwartaal cijfers over de internationale handel in diensten. Deze cijfers geven inzicht in de Nederlandse handel naar en vanuit het buitenland. De informatie helpt de overheid in haar beleid op het gebied van handelsbevordering.

Wijzigingen met ingang van opgave over 1e kwartaal 2019

De gebruikte in eerder onderzoek benaming voor transito- en entrepothandel “specifieke vormen van goederenhandel” is met ingang van het 1e kwartaal 2019 vervangen door benaming “transito- en entrepothandel”. Dit is geen inhoudelijke wijziging. U geeft steeds aan- en verkoop van transito- of entrepotgoederen op in geval dat het voor uw bedrijf relevant is.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen.
Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://formulieren.cbs.nl. Maak bij het invullen van de vragenlijst gebruik van de Handleiding Internationale Handel in Diensten. In de brief die u heeft ontvangen staan het hiervoor benodigde gebruikersnummer en de toegangscode vermeld.

Let op: voor elk kwartaal ontvangt u nieuwe inlogcodes! Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Voor de Engelstalige berichtgevers is er een korte handleiding voor de online vragenlijst beschikbaar.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen