ICT-gebruik bij kleine bedrijven

Het CBS verzamelt jaarlijks gegevens over de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij bedrijven. Ook voor kleinere bedrijven is ICT van groot belang. Het gebruik van ICT is een graadmeter voor de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven, niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe codes aan.

In de vragenlijst van ICT-gebruik komen de volgende onderwerpen achtereenvolgens aan bod:

● Werkzame personen
● ICT-specialisten
● Website
● Sociale media
● Big-data-analyse
● ICT-veiligheid
● ICT en innovatie
● Facturen
● E-commerce

Onderzoeksresultaten

Resultaten van het onderzoek worden opgenomen in StatLine, de online database van het CBS. Daarnaast brengt het CBS jaarlijks een themapublicatie uit over de Nederlandse kenniseconomie. In deze publicatie spelen de uitkomsten van de enquête ICT-gebruik bedrijven een voorname rol. De editie van 2017 is hieronder te vinden.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen