ICT-gebruik bij Bedrijven

Het CBS verzamelt jaarlijks gegevens over de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij bedrijven. Het gebruik van ICT is een graadmeter voor de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven, niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe codes aan.

In de vragenlijst van ICT-gebruik komen de volgende onderwerpen achtereenvolgens aan bod:

• Personeel en computers
• ICT-specialisten
• Internet - Vaste internetverbinding
• Internet - Mobiele internetverbinding (niet voor iedereen van toepassing)
• Internet - Website
• Internet - Gebruik van sociale media
• Databeheer - Enterprise Resource Planning (ERP) (niet voor iedereen van toepassing)
• Databeheer - Customer Relationship Management (CRM)
• ICT-veiligheid
• Facturen (elektronisch en papier) (niet voor iedereen van toepassing)
• E-commerce (niet voor iedereen van toepassing)

Onderzoeksresultaten

Resultaten van het onderzoek worden opgenomen in StatLine, de online database van het CBS. Daarnaast brengt het CBS jaarlijks een themapublicatie uit over de Nederlandse kenniseconomie. In deze publicatie spelen de uitkomsten van de enquête ICT-gebruik bedrijven een voorname rol. De editie van 2016 is hieronder te vinden.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Downloads

Recente artikelen