Huurenquête

Het CBS publiceert elk jaar cijfers over de woninghuur. Deze cijfers geven een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van huurbedragen. Ze vormen ook onderdeel van het consumentenprijsindexcijfer.

Aanleveren van gegevens

via Internetvragenlijst

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/huur17. (link is op dit moment niet actief) In de toegezonden brief staat het Gebruikersnummer en de Toegangscode vermeld.

Uw gegevens zijn pas verstuurd naar het CBS zodra u op de knop [verzenden] heeft gedrukt. U krijgt de mogelijkheid om een kopie te maken voor uw administratie.

Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

via Excel-sjabloon

Indien u voor meer dan 8 woningen gegevens dient op te geven, ontvangt u een Excel-bestand om de gegevens aan te leveren. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS, via de volgende link: http://www.cbs.nl/bestandslevering.

Bij het inloggen wordt gevraagd naar:
- Enquêtecode
- Correspondentienummer
- Controlenummer

Deze staan vermeld in de toegezonden brief.
Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren.
Zodra de upload is voltooid, ontvangt u op het scherm een ontvangstbevestiging.

Klik hier voor een toelichting op het Excel-bestand.

Onderzoeksresultaten

StatLine

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen