Huurenquête

Vanaf 1 juli 2018 worden de huren van woningen in Nederland aangepast. De huurveranderingen zijn aan regels gebonden die zijn vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het CBS meet door middel van een enquête onder verhuurders van woningen de gemiddelde huurontwikkeling in Nederland per 1 juli ten opzichte van het jaar daarvoor. De huurenquête wordt in de maanden juni, juli en augustus uitgevoerd. Het voorlopige resultaat, de procentuele wijziging ten opzichte van het vorige jaar, wordt begin augustus gepubliceerd. Het definitieve cijfer wordt begin september bekend gemaakt. De uitkomsten van de huurenquête zijn een zeer belangrijk onderdeel van het consumentenprijsindexcijfer, ook wel inflatiecijfer genoemd.

Aanleveren van gegevens

via Internetvragenlijst

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/huur19. In de toegezonden brief staat het gebruikersnummer en de toegangscode vermeld.

Uw gegevens zijn pas verstuurd naar het CBS zodra u op de knop [verzenden] heeft gedrukt. U krijgt de mogelijkheid om een kopie te maken voor uw administratie.

Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

via Excel-sjabloon

Indien u voor meer dan 8 woningen gegevens dient op te geven, ontvangt u een Excel-bestand om de gegevens aan te leveren. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS, via de volgende link: http://www.cbs.nl/bestandslevering.

Bij het inloggen wordt gevraagd naar:
- Enquêtecode
- Correspondentienummer
- Controlenummer

Deze staan vermeld in de toegezonden brief.
Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren.
Zodra de upload is voltooid, ontvangt u op het scherm een ontvangstbevestiging.

Klik hier voor een toelichting op het Excel-bestand.

Onderzoeksresultaten

StatLine

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen