Gewasbescherming

Het CBS publiceert elke vier jaar cijfers over bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Het onderzoek levert gegevens over de gebruikte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, het aantal bedrijven en de oppervlakte met gebruik van een methode of middel en de hoeveelheid biologische bestrijders. Deze cijfers helpen de overheid bij de uitvoering en monitoring van het beleid op het gebied van gewasbescherming.

Aanleveren van gegevens

Eerdere inventarisatie
U ontving medio december 2015 een papieren inventarisatieformulier. Doel van dit formulier was om vast te stellen of een bepaald gewas daadwerkelijk binnen uw bedrijf geteeld wordt. De gegevens over het gewas namen wij over uit de Landbouwtelling.
Ongeveer 1000 bedrijven maakten gebruik van de mogelijkheid om de gegevens over het gebruik van beschermingsmiddelen door te geven via Registratiehouder MPS, GreenlinQdata, Agrovision (Teeltcentraal voor CBS) of Suiker Unie. Deze bedrijven doen mee met het onderzoek zonder vervolgvragenlijsten te ontvangen.

Heeft u bij de inventarisatie de mogelijkheid om een van de 4 hierboven genoemde registratiehouders te machtigen gemist dan kunt u dat tot oktober 2016 nog doen door in de vragenlijst in het opmerkingenveld het registratienummer waaronder u bij die registratie bekend bent, te vermelden.

Enquête per kwartaal

Indien wij voor uw bedrijf geen gebruik hebben kunnen maken van de hierboven genoemde registers, ontvangt u in 2016 per kwartaal een brief om via een internetvragenlijst gegevens over de bestrijdingsmiddelen die voor een bepaald gewas gebruikt worden, door te geven.
Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/gewas16. In de brief die u heeft ontvangen staan het gebruikersnummer en de toegangscode vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

U kunt ook deelnemen door uw digitale teeltregistratie op te sturen naar gewasbescherming@cbs.nl voorzien van het correspondentienummer.

Onderzoeksresultaten

In Compendium voor de Leefomgeving:

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0006-gebruik-gewasbeschermingsmiddelen-in-land--en-tuinbouw-per-gewas

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0560-gebruik-gewasbeschermingsmiddelen-in-land--en-tuinbouw-per-actieve-stof

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0567-biologische-bestrijding-van-plagen-in-de-glastuinbouw

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0582-mechanische-bestrijdingsmethoden-in-de-landbouw-per-teeltsector

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0583-mechanische-bestrijdingsmethoden-in-de-landbouw-per-gewas

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen