COEN Conjunctuurenquête

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) brengt de stemming van ondernemers in beeld. Iedere maand vullen ondernemers een enquête in waarin gevraagd wordt naar de ontwikkelingen in de afgelopen tijd en de verwachtingen voor de komende maanden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang en investeringen.

Deze maandenquête wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Eén keer per kwartaal is de enquête uitgebreider en worden meer ondernemers aangeschreven, waardoor gedetailleerdere informatie ontstaat. Het CBS voert de kwartaalenquête uit in samenwerking met MKB Nederland, VNO-NCW, het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) en de Kamer van Koophandel.

Op basis van de COEN publiceert het CBS iedere maand het producentenvertrouwen in de industrie en de vacature-indicator voor het totale bedrijfsleven. Elk kwartaal wordt voor een groot aantal sectoren het ondernemersvertrouwen gepubliceerd. Resultaten verschijnen ook op het Ondernemersplein.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://formulieren.cbs.nl.
In de brief of e-mail die u heeft ontvangen, staan het hiervoor benodigde gebruikersnummer en de toegangscode vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Overzicht vragen en antwoorden

Bij de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) worden niet in alle branches dezelfde vragen gesteld.
In het vragenoverzicht staan de vragen die in een bepaalde branche worden gesteld. De antwoordmogelijkheden zijn terug te vinden op pagina 2 van het vragenoverzicht.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Onderzoeksresultaten

Publicaties

Brexit, 4e kwartaal 2018 - Bedrijfstakken
Brexit, 4e kwartaal 2018 - Regio
Brexit, 3e kwartaal 2018 - Bedrijfstakken
Brexit, 3e kwartaal 2018 - Regio 
Brexit, 2e kwartaal 2018 - Bedrijfstakken
Brexit, 2e kwartaal 2018 - Regio
Brexit, 1e kwartaal 2018 - Bedrijfstakken
Brexit, 1e kwartaal 2018 - Regio

Tabellen StatLine

Conjunctuurbeeld per bedrijfstak
Ondernemersvertrouwen
Producentenvertrouwen
COEN maandcijfers
COEN Kwartaalcijfers
Vacature-indicator 

Recente artikelen

+4,9%

Omzet groothandel bijna 5 procent hoger

6-12-2018 00:00