CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans

Om de economie goed in kaart te brengen vragen CBS en DNB ondernemingen om financiële gegevens aan te leveren. Op dit moment gebeurt dit nog met verschillende vragenlijsten: de Kwartaal- en Jaarenquête Financiën van Ondernemingen van het CBS en de betalingsbalansrapportage van DNB. Is uw onderneming of ondernemingengroep momenteel verplicht de betalingsbalansrapportage en/of de kwartaal- en/of jaarenquête Financiën van ondernemingen in te vullen, dat gaat u vanaf 2019 over op een nieuwe gecombineerde kwartaalvragenlijst: de CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans. Bekijk hiernaast de introductievideo.

Kennismaken met de toekomstige vragenlijst

Omdat het CBS en DNB met één gezamenlijke vragenlijst gaan werken, heeft dat gevolgen voor uw toekomstige opgave. Hoewel het invullen van de nieuwe vragenlijst pas vanaf het eerste kwartaal van 2019 verplicht wordt, willen wij u zo vroeg mogelijk informeren over de wijzigingen. U kunt dan tijdig voorbereidingen treffen om in 2019 de gegevens te kunnen aanleveren.

Om de toekomstige vragenlijst te bekijken, gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. Met de inlogcodes uit de brief die u ontvangen heeft, kunt u de nieuwe vragenlijst alvast inzien. Zo kunt u zien welke gegevens gevraagd gaan worden. Ook is het mogelijk om testopgaves te versturen naar het CBS. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Meer weten over de toekomstige vragenlijst?

Om u zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe vragenlijst, is er een gebruikersinstructie ontwikkeld waarin de opzet van de vragenlijst wordt uitgelegd. Hoe het invullen in zijn werkt gaat, handmatig en/of inlezen, komt hierin ook aan bod.

Bekijkt u liever instructievideo’s? Hiervoor zijn twee filmpjes ontwikkeld: een over de opzet van de vragenlijst: 

 

En een over het inlezen van gegevens:

Ook is er een uitgebreide toelichting van de begrippen die in de vragenlijst gebruikt worden. Een uitleg over het gebruik van de codes en relaties binnen de vragenlijst en de schakeling met de bestaande jaarenquête Financiën van Ondernemingen vindt u hier.

Als u meer wilt weten over de samenwerking tussen het CBS en DNB, bekijk dan de website hierover.

Vragen en/of suggesties over de nieuwe vragenlijst?

U kunt ons bellen op (045) 570 66 27. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.
Uw vraag of opmerking(en) online doorgeven is ook mogelijk. Vul daarvoor het webformulier in.

Resultaten Bedrijvendag CBS-DNB

Om u goed voor te bereiden op de veranderingen hebben de DNB en het CBS samen een bedrijvendag georganiseerd over de nieuwe gecombineerde uitvraag van gegevens in 2019. klik hier voor uitgebreide informatie en presentaties.

Recente artikelen