© Hollandse Hoogte

Biovergisting

Het CBS publiceert elk jaar cijfers over de productie en het gebruik van dierlijke mest en hernieuwbare energie. Biovergisting is hierin een belangrijk onderdeel. De cijfers worden gebruikt in emissieberekeningen van ammoniak en broeikasgassen en in berekeningen van hernieuwbare energie uit biomassa. Ook voor uw bedrijf levert het onderzoek nuttige informatie op. Zo kunt u uw verbruik aan substraten vergelijken met het totale verbruik door co-vergisting.

Aanleveren gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/bio2016 (link is op dit moment niet actief). 
In de brief die u heeft ontvangen staan het hiervoor benodigde gebruikersnummer en de toegangscode vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Onderaan deze pagina vindt u relevante artikelen.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen