Beleidsinformatie Veilig Thuis

Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek ‘Beleidsinformatie Veilig Thuis’ levert beleidsinformatie over huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals dat bij Veilig Thuis in beeld is.

Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen op basis van gegevens afkomstig van de Veilig Thuis organisaties. De aanlevering van deze gegevens aan het CBS is vastgelegd in de wet WMO2015, in de vorm van een Informatieprotocol beleidsinformatie Veilig Thuis. Dit informatieprotocol legt gedetailleerd vast welke gegevens aangeleverd moeten worden.  

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van het CBS heeft ontvangen, staat vermeld welke gegevens u dient aan te leveren. U dient de gegevens aan te leveren in een ASCII-bestand. Dit bestand moet voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie Beleidsinformatie Veilig Thuis v5.0.xlsx zijn deze beschreven.

Uploaden

Het bestand kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering. In de brief die u heeft ontvangen staan de hiervoor benodigde inloggegevens (enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer) vermeld.

Bent u de inloggegevens voor upload kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Ophalen van spiegelrapport

Het CBS levert een zogenoemd spiegelrapport terug aan elke Veilig Thuis organisatie, waarmee deze kan beoordelen of de gegevenslevering goed en volledig was. De benodigde inloggegevens waarmee u het spiegelrapport kunt ophalen van het beveiligde downloadportal heeft u in een losse brief van het CBS ontvangen.
Bent u de inloggegevens voor de downloadportal kwijt?
Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten worden op vaste momenten gepubliceerd. De cijfers over het eerste half jaar verschijnen eind oktober, die over het gehele jaar verschijnen eind april. Zie 'Relevante links' voor de meest actuele publicatie.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen