Jeugdreclassering

U kunt de gegevens aanleveren in een bestand. U kunt hierbij kiezen voor ófwel een ASCII-bestand of een standaardspreadsheet.

Wijzigingen vanaf 2018

Datum eerste contact is vervallen.

ASCII-bestand

Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd v5.0.xls zijn deze beschreven.

Spreadsheet

Kiest u voor een standaardspreadsheet, dan dient u uw gegevens in te vullen in het onderstaande spreadsheetmodel. U moet het model daarvoor eerst downloaden naar uw eigen computer.

Verslagperiode Q4 2018: Standaard spreadsheet jeugdreclassering v5.0 2018 Q4.xls
Verslagperiode Q3 2018 (herlevering): Standaard spreadsheet jeugdreclassering v5.0 2018 Q3 herlevering.xls

Uploaden

Het bestand (ASCII of spreadsheet) kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering. In de brief die u heeft ontvangen staan de hiervoor benodigde inloggegevens (enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer) vermeld.

Bent u de inloggegevens voor upload of online vragenlijst kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.
Bent u de inloggegevens voor het downloaden van het spiegelrapport kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.