Jeugdhulp

U kunt de jeugdhulpgegevens aanleveren in een bestand (ASCII of Spreadsheet) of via de internetvragenlijst.

Wijzigingen vanaf 2018

- U dient in sommige gevallen ook scores op de landelijke set van outcome criteria aan te leveren, zie hieronder. 
- Er is een nieuwe vraag toegevoegd of het zorgtraject is gestart met het stabiliseren van een crisissituatie.
- Bij de vraag welk perspectief van toepassing is, is de antwoordcategorie 'Stabilisatie van een crisissituatie' verwijderd.

Outcomecriteria Jeugdhulp

In sommige gevallen is het verplicht om ook de scores op enkele outcomecriteria op te nemen in uw levering aan het CBS. Dit betreft de outcome criteria zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd.
Zelfstandig werkende jeugdhulpverleners hoeven de scores op deze outcomecritera niet aan te leveren.
Alle andere jeugdhulpaanbieders zijn verplicht om deze scores aan te leveren áls er een afspraak is tussen de jeugdhulpaanbieder en de gemeente over het monitoren van de outcomecriteria in hoofdstuk 4 van het informatieprotocol. Als de gemeente en de jeugdhulpaanbieder gedeeltelijk outcomecriteria hebben afgesproken uit dit hoofdstuk 4 en gedeeltelijk zelf andere outcomecriteria hebben geformuleerd, dienen bij CBS slechts de scores te worden aangeleverd op de criteria uit hoofdstuk 4 waarover afspraken zijn gemaakt tussen jeugdhulpaanbieder en gemeente.
Voor het aanleveren van de outcome gegevens maakt u gebruik van het Excelbestand of ascii-formaat, zie hieronder. De internetvragenlijst kunt u in dit geval dan niet gebruiken.

Spreadsheet

Kiest u voor een standaardspreadsheet, dan dient u uw gegevens in te vullen in het onderstaande spreadsheetmodel. U moet het model daarvoor eerst downloaden naar uw eigen computer

Verslagperiode jul t/m dec 2018: Standaard spreadsheet jeugdhulp v5.0 2018 jul-dec.xls
Verslagperiode jan t/m jun 2018 (herlevering): Standaard spreadsheet jeugdhulp v5.0 2018 jan-jun herlevering.xls

ASCII-bestand

Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd v5.0.xls zijn deze beschreven.

Uploaden

Het bestand (ASCII of spreadsheet) kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering. In de brief die u heeft ontvangen staan de hiervoor benodigde inloggegevens (enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer) vermeld.

Online vragenlijst

Bent u een jeugdhulpaanbieder met een beperkt aantal jeugdige cliënten en levert u geen outcome gegevens aan? Dan kunt u de gegevens ook aanleveren via een online vragenlijst. Deze optie is alleen geschikt als u minder dan 50 jeugdhulptrajecten moet aanleveren. Om de online vragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/jeugd18. In de brief die u heeft ontvangen staan de hiervoor benodigde inloggegevens (gebruiksnummer en toegangscode) vermeld.

Bent u de inloggegevens voor upload of online vragenlijst kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.
Bent u de inloggegevens voor het downloaden van het spiegelrapport kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.