Aanlevering gegevens over 2019

De aanleveringen van gegevens over 2019 moeten voldoen aan versie 5 van het Informatieprotocol Jeugd van juli 2018. Omdat deze versie op bepaalde punten afwijkt van versie 4 van juli 2017 zijn de technische specificaties van het ASCII-bestand en de Standaard Spreadsheets over 2019 hierop aangepast.

Overzicht van de wijzigingen

Jeugdhulp

- De variabele Perspectief is per 1-1-2019 vervallen.

- Met ingang van 1 januari 2019 is de organisatie en inkoop van jeugdhulp aan asielzoekerskinderen in COA-locaties overgegaan van het COA naar gemeenten. Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen in COA-locaties dient vanaf 1 januari 2019 dan ook meegeleverd te worden aan het CBS.

Jeugdbescherming

- Geen wijzigingen

Jeugdreclassering

- Geen wijzigingen

ASCII-bestand over 2019

Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd v5.1.xls zijn deze beschreven.

Spreadsheets over 2019

Kiest u voor een standaardspreadsheet, dan dient u uw gegevens in te vullen in het onderstaande spreadsheetmodel. U moet deze daarvoor eerst downloaden naar uw eigen computer.

Jeugdhulp: Standaard spreadsheet Jeugdhulp v5.1 2019 jan-jun.xls.
Jeugdbescherming: Standaard spreadsheet Jeugbescherming v5.1 2019 jan-jun.xls.
Jeugdreclassering: Standaard spreadsheet Jeugreclassering v5.1 2019 Q1.xls.