Beleidsinformatie Jeugd en Veilig Thuis

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Het onderzoek ‘Beleidsinformatie Jeugd en Veilig Thuis’ levert beleidsinformatie over jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, huiselijk geweld en kindermishandeling. Met deze gegevens kunnen gemeenten en het rijk de taken monitoren die met ingang van 2015 bij de gemeenten zijn belegd.

Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen op basis van gegevens afkomstig van jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis organisaties. De aanlevering van deze gegevens aan het CBS is vastgelegd in de Jeugdwet en de wet WMO2015, in de vorm van een Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd en een Informatieprotocol beleidsinformatie Veilig Thuis. Deze informatieprotocollen leggen gedetailleerd vast welke gegevens aangeleverd moeten worden. In het geval van jeugdhulp moeten alleen gegevens over hulp in natura aangeleverd worden.

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van het CBS heeft ontvangen, staat vermeld welke gegevens u dient aan te leveren. Klik op een van onderstaande onderwerpen voor meer informatie over de wijze waarop u de gegevens kunt aanleveren:
Jeugdhulp
Jeugdbescherming
Jeugdreclassering
Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Bent u de inloggegevens voor upload of online vragenlijst kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Ophalen van spiegelrapport

Het CBS levert een zogenoemd spiegelrapport terug aan alle jeugdhulpaanbieders die gegevens aan het CBS verstrekken. Het spiegelrapport bevat per gemeente een overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten. Dit rapport heeft twee doelen:

1. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen aan de gemeenten waarvoor ze werken op uniforme wijze laten zien hoeveel jongeren ze uit die gemeente hebben geholpen.
2. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen beoordelen of hun levering goed en volledig was (en indien nodig een herlevering doen).

Voor meer informatie over het spiegelrapport jeugdhulp zie hieronder bij 'Relevante links'.

Ook gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis organisaties ontvangen een spiegelrapport waarmee ze kunnen beoordelen of hun levering goed en volledig was.
De benodigde inloggegevens waarmee u het spiegelrapport kunt ophalen van het beveiligde downloadportal heeft u in een losse brief van het CBS ontvangen.
Bent u de inloggegevens voor de downloadportal kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten worden op vaste momenten gepubliceerd. De cijfers over het eerste half jaar verschijnen eind oktober, die over het gehele jaar verschijnen eind april. Zie 'Relevante links' voor de meest actuele publicatie. De uitkomsten worden ook gepubliceerd op de website van de Jeugdmonitor.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen