Beleidsinformatie Jeugd en AMHK

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Het onderzoek ‘Beleidsinformatie Jeugd en AMHK’ levert beleidsinformatie over jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, huiselijk geweld en kindermishandeling. Met deze gegevens kunnen gemeenten en provincie de taken monitoren die met ingang van 2015 bij de gemeenten zijn belegd.

Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen op basis van gegevens afkomstig van Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK’s, ook wel Veilig Thuis organisaties genoemd). De aanlevering van deze gegevens aan het CBS is vastgelegd in de Jeugdwet en de wet WMO2015, in de vorm van een Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd en een Informatieprotocol beleidsinformatie AMHK. Deze informatieprotocollen leggen gedetailleerd vast welke gegevens aangeleverd moeten worden. In het geval van jeugdhulp moeten alleen gegevens over hulp in natura aangeleverd worden.

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van het CBS heeft ontvangen, staat vermeld welke gegevens u dient aan te leveren. Klik op een van onderstaande onderwerpen voor meer informatie over de wijze waarop u de gegevens kunt aanleveren:
Jeugdhulp
Jeugdbescherming
Jeugdreclassering
Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Wilt u zich voorbereiden op de aanleveringen over 2018, klik hier voor meer informatie.

Bent u de inloggegevens voor upload of online vragenlijst kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Ophalen van spiegelrapport

Vanaf juni 2016 levert het CBS voortaan een zogenoemd spiegelrapport terug aan alle jeugdhulpaanbieders die gegevens aan het CBS verstrekken. Het spiegelrapport bevat per gemeente een overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten. Dit rapport heeft twee doelen:

1. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen aan de gemeenten waarvoor ze werken op uniforme wijze laten zien hoeveel jongeren ze uit die gemeente hebben geholpen.

2. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen beoordelen of hun levering goed en volledig was (en indien nodig een herlevering doen).

Voor meer informatie over het spiegelrapport zie: https://www.cbs.nl/achtergrond/2016/25/spiegelrapport-jeugdhulp.

Onderzoeksresultaten

De voorlopige resultaten over het 1e halfjaar van 2017 zijn gepubliceerd. Eind april 2018 zullen de voorlopige resultaten over 2017 worden gepubliceerd. De beleidsinformatie wordt ook gepubliceerd op de website van de Jeugdmonitor.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen