Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen

Het CBS publiceert elk jaar cijfers over hoeveelheden, aard en bestemming van slibben die vrijkomen bij bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze cijfers zijn nodig voor een goede uitvoering van (milieu) beleid.

Aanleveren van gegevens

Vanaf 2014 maakt het CBS volledig gebruik van het Elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV), in beheer bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door de samenwerking met het RIVM ontvangt u van het CBS geen papieren vragenlijst meer. Het aanleveren van uw gegevens gaat via de e-MJV-applicatie.

Inloggen

Ga naar de site https://secure.rivm.nl/emjvproductie. U ziet het algemene inlogscherm van het elektronisch Milieujaarverslag. De CBS-enquête is een apart onderdeel van deze webapplicatie. Om in te loggen heeft u een account nodig.

U heeft al een account

Indien u al een account heeft, kunt u hiermee dit jaar weer inloggen.

Wachtwoord van uw account vergeten?

Bent u uw wachtwoord vergeten dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen op de inlogpagina van de e-MJV-applicatie. Ga dan naar https://secure.rivm.nl/emjvproductie, klik op de link bij Wachtwoord vergeten en volg de verdere aanwijzingen.

Nog geen account?

Heeft u nog geen account, stuur dan een e-mail naar contactcenter@cbs.nl met als onderwerp: 'inlogaccount e-MJV'

Vermeld in deze e-mail de volgende gegevens:
- uw correspondentienummer. Dit staat in de brief van het CBS vermeld.
- de naam van de contactpersoon
- het e-mailadres van de contactpersoon. Dit e-mailadres wordt gekoppeld aan uw account.

Binnen vijf werkdagen stuurt het RIVM u een eenmalig wachtwoord op bovenstaand e-mailadres.
Bij de eerste keer inloggen moet het wachtwoord gewijzigd worden. Daarna kunt u uw
gegevens invullen in het e-MJV.

Bewaar uw nieuwe wachtwoord goed! U heeft dit wachtwoord weer nodig om volgend jaar de vragenlijst in te vullen.

Na inloggen komt het indexscherm in beeld waarin u 2 modules kunt aanklikken: Algemene gegevens en Afval. Bovenin het venster staat Besloten website. Als u hierop klikt dan verschijnt de Startpagina van de besloten website met op de linker kolom onder Beheer de menukeuze Accountbeheer. Hier kunt u anderen machtigen om bijvoorbeeld de vragenlijst in te vullen. Met de menukeuze Start e-mjv applicatie in de Startpagina komt u weer terug op het indexscherm van de applicatie.

Voor vragen over het inloggen en de technische werking van de e-MJV-applicatie kunt u terecht op de site http://www.e-mjv.nl. In het rechterdeel van deze webpagina ziet u de contactgegevens van de e-Mjv Helpdesk. Meer informatie over de inlogaccount van het e-MJV vindt u op http://www.e-mjv.nl/onderwerpen/inlogaccount-mjv.

Module Algemene gegevens

In de module Algemene gegevens vindt u diverse tabbladen. Voor de enquête Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven is alleen het eerste tabblad Basisgegevens verplicht. Hier zijn zoveel mogelijk gegevens van uw bedrijf voor-ingevuld maar niet alle velden zijn van belang. De velden ETS nummer en Inrichtingsverantwoordelijke hoeft u niet in te vullen. Alle overige lichtgele cellen kunt u aanvullen, bijvoorbeeld de naam van de contactpersoon en het e-mailadres voor vervolgcommunicatie.

Module Afval

In de module Afval kunt u alleen de optie Afvalwaterzuiveringsslib aanklikken. Vervolgens zijn er 2 tabbladen: Algemene gegevens en Specificatie zuiveringsslib. In het tabblad Algemene gegevens wordt u verzocht de ontbrekende specificaties van uw zuiveringsinstallatie aan te vullen. In het tabblad Specificatie zuiveringsslib wordt u verzocht per partij slib de gegevens in te vullen. In het linkerdeel kunt u partijen toevoegen met een willekeurige naam of nummer (bijv. biologisch slib naar vergisting of partij 1). In het rechterdeel van het scherm kunt u vervolgens per partij de gegevens invullen over de hoeveelheid en de bestemming. Op dit tabblad staan ook controle meldingen voor de overige afvalgegevens. Die zijn voor uw bedrijf niet van toepassing.

Publiceren

U kunt, nadat u alle vragen hebt beantwoord, uw ingevulde gegevens vrijgeven. Hiervoor dient u in het tabblad Publiceren eerst de status van de modules te wijzigen in Definitief. Daarna vinkt u kolom Publiceer aan. Met de knop Publiceer (rechtsonder) worden de gegevens vrijgegeven. Wanneer de status van de gegevens niet is gewijzigd in Definitief dan kan het CBS uw gegevens niet inzien. De enquête wordt dan als niet ingevuld beschouwd.

Instructiefilms en helpfunctie

Op de pagina http://www.e-mjv.nl/onderwerpen vindt u uitleg over het elektronisch Milieujaarverslag. Hier kunt u ook instructiefilms bekijken over het gebruik van de e-MJV-applicatie.
In de e-MJV-applicatie is ook een helpfunctie opgenomen met een uitgebreide toelichting over het invullen van de gegevens. Klik op het ronde vraagtekensymbooltje om de helpschermen te tonen.

Onderzoeksresultaten

Gegevens over particuliere afvalwaterzuiveringsinstallaties en het zuiveringsslib per bedrijfstak zijn te vinden in de StatLinetabel:
Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Voor vragen over de technische werking van de e-MJV-applicatie kunt u terecht op de site http://www.e-mjv.nl.

Recente artikelen