© Hollandse Hoogte

Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt de gegevens uit deze vragenlijst om belangrijke statistieken op te stellen over de financiën van de overheid. De statistische bureaus van de lidstaten van de Europese Unie hebben tot taak de Commissie (Eurostat) in kennis te stellen van het overheidstekort en de –schuld van hun lidstaat. Ook dienen zij erop toe te zien dat de ingediende gegevens in overeenstemming zijn met de boekhoudregels van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR). Het Centraal Bureau van de Statistiek brengt elk kwartaal de overheidsfinanciën in beeld.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek en aanverwante zaken vindt u op StatLine en op de Themapagina: Overheid en politiek.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen