© Hollandse Hoogte

Jaarstatistiek RGS

Algemeen

 1. Is mijn privacy beschermd?
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 4. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 5. Ik ben de inlogcodes kwijt.
 6. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?

RGS

 1. Welke RGS-versie heb ik nodig?
 2. Wat is RGS?
 3. Wat is een RGS Brugstaat?
 4. Wat doet het CBS met de gegevens uit de RGS Brugstaat?
 5. Moet ik RGS gebruiken bij het invullen van de vragenlijst?
 6. Kan ik met mijn boekhoudpakket gegevens automatisch laten invullen in de vragenlijst?
 7. Hoe kan ik de gegevens uit mijn administratie automatisch laten invullen in de vragenlijst?
 8. Hoe kan het dat niet alle vragen automatisch ingevuld worden?

Specifiek

 1. Wat doen jullie met mijn gegevens?
 2. In de brief en vragenlijst wordt verwezen naar IFRS-16. Wat betekent dit voor de invulling van de vragenlijst?
 3. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 4. Mijn bedrijf heeft gebruik gemaakt van steun- en herstelpakketten omtrent Corona, heeft dit gevolgen voor het invullen van de vragenlijst?
 5. Mijn bedrijf had in de periode waarop de vragenlijst betrekking heeft (tijdelijk) geen activiteiten (door faillissement, opheffing, overname, fusie, verkoop, ziekte e.d.).
 6. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 7. Ik wil dit niet meer doen / wens niet meer benaderd te worden.
 8. Ik vind de vragenlijst lastig / onbegrijpelijk om in te vullen.
 9. Ik heb hele andere activiteiten dan op de vragenlijst is aangegeven.
 10. Ik heb geen (definitieve) cijfers beschikbaar voor de uiterste inzendtermijn.
 11. Ik ben maar een klein bedrijf/ZZP-er, waarom krijg ik deze vragenlijst?
 12. Ik ben een franchiser. Waarom benaderen jullie niet het hoofdkantoor voor de landelijke cijfers?
 13. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 14. De vragenlijst reageert traag, wat kan ik hieraan doen?
 15. De definitieve jaarcijfers zijn nog niet bekend en de uiterste uitsteldatum is overschreden. Wat kan ik nu het beste doen?
 16. De Belastingdienst vraagt dezelfde informatie, waarom moet ik deze vragenlijst dan nog invullen?